1. HOME
  2. Movie & Contents
  3. ขอบเขตที่ควรมุ้งเน้นของรถยนต์ไฟฟ้า (รถยนต์ EV) พร้อมทั้งธุรกิจ FA (Automation หรือการจัดทำระบบอัตโนมัติ) ในประเทศไทยของบริษัท Hamasho คืออะไร?

Movie & Contents

ขอบเขตที่ควรมุ้งเน้นของรถยนต์ไฟฟ้า (รถยนต์ EV) พร้อมทั้งธุรกิจ FA (Automation หรือการจัดทำระบบอัตโนมัติ) ในประเทศไทยของบริษัท Hamasho คืออะไร?

เมื่อประมาณปี 2551 เราได้มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจด้าน FA ซึ่งความต้องการหุ่นยนต์ที่ผลิตโดยบริษัท Yamaha Motor ได้เพิ่มสูงขึ้น โดยเราไม่ได้นำเสนอเพียงแค่หุ่นยนต์เท่านั้น แต่ยังนำเสนออุปกรณ์เครื่องจักรทั้งหมด และจัดตั้งแผนก FA ขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 2554 ซึ่งแม้แต่ในประเทศญี่ปุ่น ระบบ FA ยังอยู่ในช่วงที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามสำหรับประเทศไทย ธุรกิจของฮาร์ดดิสก์มีความเจริญก้าวหน้าตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจและความต้องการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องก็มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น เราจึงภาคภูมิใจที่เรามีเจ้าหน้าที่ผู้มากประสบการณ์พร้อมให้การรองรับลูกค้า


ส่วนหนึ่งของหุ่นยนต์สาธิตในโชว์รูมที่สำนักงานใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สำหรับแผนก FA มีช่างเทคนิคประจำทั้งหมด 4 ท่าน (หนึ่งในนั้นประจำอยู่ที่สาขาชลบุรี) ที่พร้อมให้การสนับสนุนแบบครบวงจรตั้งแต่การเลือกหุ่นยนต์ไปจนถึงการประเมิน การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และแนะนำผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ ซึ่งพนักงานหล่านี้มีประสบการณ์ด้าน OJT มากมาย เช่น การประกอบเครื่องจักรและการซับพอร์ตในการเริ่มใช้งานหุ่นยนต์ โดยปัจจุบันเรามีแนวคิดด้านการสร้างแอปพลิเคชันภายในองค์กรเพื่อให้สามารถรองรับการประกอบเครื่องจักรสาธิตได้


พยายามปรับปรุงความสามารถด้านเทคนิคผ่านการฝึกอบรมภายในองค์กรและ OJT รายวัน

ความคาดหวังที่มีต่อขอบเขตการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (รถยนต์ EV) และการตั้งสำนักงานสาขาใหม่ในจังหวัดชลบุรี

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 สำนักงานสาขาชลบุรีได้ย้ายไปอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคาดการณ์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจใน EEC และเพื่อขยายธุรกิจด้าน FA ในอุตสาหกรรมยานยนต์ นอกจากนี้เราพร้อมเสริมความแข็งแกร่งในการสนับสนุนขอบเขตการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (รถยนต์ EV) ในอนาคตอีกด้วย

โดยในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) ได้มีการประกาศทบทวนเป้าหมายใหม่ โดยมีเนื้อหาว่า “ภายในปี 2573 จะต้องผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนการผลิตรถยนต์ภายในประเทศ (ประมาณ 700,000 – 750,000 คัน)” พร้อมกันนั้นเราเชื่อว่าความต้องการในการผลิตชิ้นส่วนสำคัญอื่นๆ เช่น มอเตอร์ลากจูง (Traction motor) ในประเทศไทยจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเราได้เตรียมการด้านความรู้ เทคโนโลยีและระบบภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการใช้สิทธิประโยชน์ของ BOI นั้น ทำให้ต้นทุนการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติลดลง (ได้รับการยกเว้นภาษี) ถือเป็นหนึ่งในแนวทางที่ดีและเราคิดว่าการลงทุนด้านระบบอัตโนมัติจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เรายังพร้อมให้การสนับสนุนด้านข้อมูลการใช้งานอีกด้วย


สำนักงานในจังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ที่ Greenhills Siracha, Pinton Industrial Park 3


พนักงานในสาขาชลบุรีทั้งหมด

มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทการค้าที่ไม่เพียงแต่ขายสินค้าแต่ยังสามารถ “ขายสิ่งอื่น” รวมถึงให้การสนับสนุนด้านเทคนิคได้อีกด้วย

สำหรับธุรกิจ FA เราได้วางแผนเพื่อให้เป็นโครงการขนาดใหญ่ในอนาคตดังนี้

– นอกเหนือจากด้านหุ่นยนต์แล้ว เรายังมุ่งเน้นการพัฒนาแอปพลิเคชันภายในองค์กรโดยจ้างทรัพยากรบุคคลในด้าน AI และ IoT
– เสริมความแข็งแกร่งในการสนับสนุนทางเทคนิคแก่ลูกค้าโดยใช้ซอฟต์แวร์ CAD
– ส่งเสริมด้าน R&D (การวิจัยและการพัฒนา) ภายในองค์กร โดยรับนักศึกษาฝึกงานและร่วมมือกับบริษัทสตาร์ทอัพ ซึ่งในอนาคตจะสร้างแพลตฟอร์มการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับความร่วมมือทางอุตสาหกรรมและวิชาการ

สำหรับแผนที่กล่าวข้างต้นถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะเราต้องการที่จะทำงานไม่เพียงเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าของเราเท่านั้น แต่ยังพร้อมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งนี่ถือเป็นภารกิจของบริษัทญี่ปุ่นที่ขยายธุรกิจมาสู่ประเทศไทย

เรายังคงตั้งเป้าที่จะสร้างความน่าเชื่อถือในฐานะบริษัทการค้าให้กับ Stakeholders ซึ่งไม่เพียงแต่ขายสินค้าเท่านั้น แต่ยังให้การสนับสนุนด้านเทคนิครวมถึงข้อเสนอ VE / VA อีกด้วย

Movie & Contents