1. HOME
  2. Movie & Contents
  3. Hamasho Corporation (Thailand) Ltd. / Manufacturing Expo 2023

Movie & Contents

Hamasho Corporation (Thailand) Ltd. / Manufacturing Expo 2023

ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ : การแก้ปัญหาการทำงานอัตโนมัติที่รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ :

หุ่นยนต์ SCARA (จาก Yamaha Robotics)
โมดูล Linear Conveyor (จาก Yamaha Robotics)
หุ่นยนต์ทำงานร่วมกัน (จาก Universal Robots)
ฟีดเดอร์ชิ้นส่วน Asycube (จาก Asyril)
Jet Dispenser (จาก Musashi Engineering)
แอปพลิเคชันการขันสกรู UR+ (จาก Nitto Seiko) และอื่น ๆ

บริษัทของเราก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยในปี 2558 และฉลองครบรอบปีที่ 8 ในปีนี้ นับตั้งแต่ก่อตั้ง เราได้สร้างระบบความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ Yamaha Robotics
และเราได้จัดแสดงที่ Manufacturing Expo ตั้งแต่ปี 2018 และเรากำลังทำการประชาสัมพันธ์ร่วมกับ Yamaha
จุดเด่นของเรา คือ เราสามารถนำเสนอโซลูชั่นที่รวมผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่หลากหลาย ไม่เพียงแต่ Yamaha เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ผลิตเครื่องจ่าย Musashi Engineering และผู้ผลิตอุปกรณ์การเชื่อม Avionics

Movie & Contents

โซลูชันปรับปรุงการตั้งค่าเครื่องจักรโดยบริษัท Hamasho บทความที่ 1 อุปกรณ์เปลี่ยนเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับหุ่นยนต์ SCARA ที่มาพร้อมกับการถ่ายโอนชิ้นงานอัตโนมัติและจัดตำแหน่งชิ้นงานหลายชิ้น

โซลูชันปรับปรุงการตั้งค่าเครื่องจักรโดยบริษัท Hamasho บทความที่ 1 อุปกรณ์เปลี่ยนเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับหุ่นยนต์ SCARA ที่มาพร้อมกับการถ่ายโอนชิ้นงานอัตโนมัติและจัดตำแหน่งชิ้นงานหลายชิ้น