1. HOME
  2. Movie & Contents
  3. โซลูชันปรับปรุงการตั้งค่าเครื่องจักรโดยบริษัท Hamasho บทความที่ 1 อุปกรณ์เปลี่ยนเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับหุ่นยนต์ SCARA ที่มาพร้อมกับการถ่ายโอนชิ้นงานอัตโนมัติและจัดตำแหน่งชิ้นงานหลายชิ้น

Movie & Contents

โซลูชันปรับปรุงการตั้งค่าเครื่องจักรโดยบริษัท Hamasho บทความที่ 1 อุปกรณ์เปลี่ยนเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับหุ่นยนต์ SCARA ที่มาพร้อมกับการถ่ายโอนชิ้นงานอัตโนมัติและจัดตำแหน่งชิ้นงานหลายชิ้น

โซลูชันปรับปรุงการตั้งค่าเครื่องจักรโดยบริษัท Hamasho บทความที่ 1 อุปกรณ์เปลี่ยนเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับหุ่นยนต์ SCARA ที่มาพร้อมกับการถ่ายโอนชิ้นงานอัตโนมัติและจัดตำแหน่งชิ้นงานหลายชิ้น

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมการผลิตมีความหลากหลายมากขึ้นส่งผลให้โรงงานจำนวนมากต้องรองรับการผลิตในปริมาณน้อยแต่มีความหลากหลายสูง ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้ ทำให้การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ามีความสำคัญในการลดต้นทุนการผลิต

บริษัท Hamasho จึงพร้อมนำเสนอวิธีการจัดทำระบบอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามแนวคิด “ติดตั้งง่ายในประเทศไทย มีโครงสร้างที่เรียบง่ายและใครก็สามารถใช้งานได้” โดยในบทความนี้จะแนะนำโซลูชันใหม่ล่าสุดที่เราได้นำไปเปิดตัวในงาน Manufacturing Expo 2022 ที่ผ่านมา

ตัวอย่างการใช้งานหุ่นยนต์ที่เหมาะสำหรับการผลิตปริมาณน้อยและมีความหลากหลายสูง โดยบริษัท Hamasho

โซลูชันที่ 1
ป้อนชิ้นงานที่รูปร่างแตกต่างกันด้วยเครื่องเดียวและรองรับการเปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติ

แสดงการสาธิตที่งาน MANUFACTURING EXPO 2022

อุปกรณ์ที่ใช้งาน
หุ่นยนต์ SCARA (Yamaha)
× อุปกรณ์เปลี่ยนเครื่องมือที่มีความแม่นยำสูง (KOSMEK)
× เครื่องป้อนชิ้นส่วนอัตโนมัติ (Parts Feeder) แบบสั่นสะเทือน 3 แกน (Asycube)

จากภาพข้างต้น คือ การสาธิตการป้อนชิ้นงานที่มีความแตกต่างกัน 2 ชิ้นด้วยตัวป้อนเดียว โดยจะมีการจัดตำแหน่งของชิ้นงานขณะที่เปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติซึ่งตามปกติแล้วจะต้องมีการหยุดผลิตและให้คนเข้าไปดำเนินการแต่โซลูชันนี้จะใช้หุ่นยนต์ในการดำเนินงาน โดยเครื่องป้อนชิ้นส่วนอัตโนมัติแบบสั่นสะเทือน 3 แกนจะช่วยให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอัตโนมัติชิ้นงานที่มีรูปร่างแตกต่างกันได้อย่างราบรื่น

■ คุณสมบัติของRobot hand changer (KOSMEK)
เครื่องเปลี่ยนเครื่องมือขนาดเล็ก เหมาะสำหรับหุ่นยนต์ที่รับน้ำหนักได้ 0.5 – 1 kg

อุปกรณ์เปลี่ยนเครื่องมือนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแม่นยำในการทำซ้ำสูง โดยไม่เกิดการสั่นเมื่อเชื่อมต่อ ซึ่งในบรรดาอุปกรณ์เปลี่ยนเครื่องมือของ KOSMEK นั้น รุ่น SWR0010 เป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับหุ่นยนต์ขนาดเล็ก เนื่องจากมีความแม่นยำในการทำซ้ำตำแหน่งเดิมที่ 0.003 mm จึงทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงเครื่องมือได้อัตโนมัติและลดเวลาในการตั้งค่าลงได้อย่างมาก ซึ่งงานทั้งหมดจะสามารถทำเสร็จสิ้นได้ภายในหุ่นยนต์ตัวเดียว

■ คุณสมบัติของเครื่องป้อนชิ้นส่วนอัตโนมัติ (Parts Feeder) แบบสั่นสะเทือน 3 แกนจาก Asycube
เครื่องป้อนชิ้นส่วนแบบสั่นสะเทือน 3 แกนเข้ากันได้กับรูปทรงของชิ้นส่วนและวัสดุต่างๆ โดยใช้การสั่นสะเทือนเพื่อปรับทิศทางในส่วนหน้าและจัดเรียงบนพื้นผิวเพื่อหยิบโดยหุ่นยนต์ ซึ่งการควบคุมการสั่นสะเทือนผ่านโปรแกรมทำให้สามารถรองรับการป้อนชิ้นส่วนต่างๆ ได้อย่างยืดหยุ่น แม้ว่าชิ้นงานจะมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นผลิตภัณฑ์นี้จึงช่วยลดความยุ่งยากในการเปลี่ยนอุปกรณ์ตามรูปร่างของชิ้นงานและเงื่อนไขการใช้งาน

Smart control system: EYE +
ความลับในการจัดเรียงชิ้นงานได้อย่างเแม่นยำเพื่อให้หุ่นยนต์สามารถหยิบได้ด้วยแรงสั่นสะเทือนนั้นอยู่ที่ระบบควบคุมที่เป็นเอกลักษณ์จากภาพที่มาจากการจดจำของกล้องทำให้ Asycube สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาดของ Asycube และหุ่นยนต์ที่ใช้งานง่าย และสามารถสอบเทียบกับหุ่นยนต์ได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที

ความต้องการในการผลิตล็อตขนาดเล็กและมีความหลากหลายสูงที่สามารถใช้งานได้ง่ายในประเทศไทย

หลากคนอาจจะมีภาพจำว่าการผลิตล็อตขนาดเล็กและมีความหลากหลายสูงอย่างอัตโนมัตินั้นทำได้ยากและไม่เหมาะกับการใช้งานหุ่นยนต์ แต่แท้จริงแล้วการผลิตล็อตขนาดเล็กและมีความหลากหลายนั้นเหมาะสมสำหรับระบบอัตโนมัติและมีข้อดีในการใช้งานดังต่อไปนี้

– ด้วยการทำงานสลับอัตโนมัติทำให้ไม่มีความแตกต่าง
– หุ่นยนต์ l ตัวสามารถทำงานซ้ำได้ดีกว่าด้วยคุณภาพที่มั่นคง
– ด้วยการทำงานระบบอัตโนมัติทำให้ทุกคนสามารถดำเนินการผลิตได้ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว

โดยเราพร้อมจัดเตรียมโซลูชันระบบอัตโนมัติ (กึ่งอัตโนมัติ) ที่เหมาะสมสำหรับไลน์การผลิตของคุณ

Movie & Contents