1. HOME
  2. Movie & Contents
  3. 【บริษัท Looop × Hamasho】 พร้อมนำเสนอ PPA model ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก เพื่อการปรับตัวให้เข้ากับยุคแห่งการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ !

Movie & Contents

【บริษัท Looop × Hamasho】 พร้อมนำเสนอ PPA model ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก เพื่อการปรับตัวให้เข้ากับยุคแห่งการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ !

บริษัท Hamasho Corporation (Thailand) Ltd. (จากนี้ไปจะขอเรียกว่าบริษัท Hamasho) มีประสบการณ์ในประเทศไทยกว่า 25 ปี โดยมีลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งด้านธุรกิจ MRO และ FA โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้มีการก่อตั้งธุรกิจใหม่เพื่อให้บริการโซลูชันด้านพลังงาน ครั้งนี้จึงขอแนะนำพื้นฐานของระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบใช้เองและความตั้งใจของบริษัทในเรื่องดังกล่าว

แม้แต่ประเทศไทยก็เข้าสู่ยุคของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์!

ระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบใช้เองเป็นระบบที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ไว้บนหลังคาหรือที่จอดรถของโรงงาน, อาคารพาณิชย์ ฯลฯ เพื่อใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นมาเอง จากสิ่งนี้ทำให้สามารถลดปริมาณไฟฟ้าที่สั่งซื้อจากทางโรงไฟฟ้าได้

ผลิตเพื่อใช้เอง = ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นได้เอง

บริษัทของเรานำเสนอระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และรูปแบบการจำหน่ายที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า โดยเน้นไปที่บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในประเทศไทย

1.CAPEX model (การลงทุนเริ่มแรก)
เป็นรูปแบบของการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อใช้เอง จึงทำให้สามารถลดปริมาณการซื้อไฟฟ้าลงได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งกรณีของบริษัทที่ขยายตลาดเข้ามาในประเทศไทยยังสามารถใช้สิทธิประโยชน์ของ BOI ในช่วงระหว่างปี 2020 ได้อีกด้วย จากการเปรียบเทียบจำนวนเงินลงทุนในการติดตั้งและปริมาณของไฟฟ้าที่ผลิตได้ ทำให้คาดว่าจะสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 3 ปี

2.PPA model (ข้อตกลงการซื้อขายไฟฟ้า)
เป็นรูปแบบของข้อตกลงในการเช่าพื้นที่ที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ อาทิ ภายในพื้นที่โรงงาน, หลังคา ฯลฯ ของผู้ผลิตไฟฟ้าในการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าราคาถูกให้กับผู้ใช้งาน บางกรณีอาจเรียกว่า “รูปแบบที่บุคคลที่สามเป็นผู้ครอบครอง” ซึ่งทำให้ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก จึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เหมาะสำหรับลูกค้าที่ “ต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าหรือต้องการใช้พลังงานหมุนเวียน แต่กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก”

ประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย

ประเทศไทยมีการใช้ไฟฟ้าสูงมากในภูมิภาคเอเชีย จากประกาศของกระทรวงพลังงานพบว่าค่าไฟฟ้าจะพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังปี 2030 เป็นต้นไป แม้รัฐบาลหรือบริษัทขนาดใหญ่จะพยายามหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนก็ตาม แต่แนวคิดที่ว่า “ผลิตเองใช้เอง = ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นเอง” ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากเท่าที่ควร

อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่นแล้วยังพบข้อได้เปรียบมากมาย อาทิ
1) ต้นทุนในการติตตั้งระบบต่ำ
2) เงื่อนไขด้านปริมาณของแสงอาทิตย์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง 1.4 เท่า
3) สามารถใช้สิทธิประโยชน์ของ BOI ได้
(อาทิ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 50% ของจำนวนเงินลงทุน, การยกเว้นภาษีนำเข้าชิ้นส่วนและวัสดุ ฯลฯ) ซึ่งเป็นผลดีต่อลูกค้าหรืออาจกล่าวได้ว่า มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีต่อการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มากกว่าประเทศญี่ปุ่นเสียอีก

พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ( แหล่งข้อมูล: กระทรวงพลังงาน )

บริษัท Looop ผู้เชี่ยวชาญในการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท Hamasho ก่อตั้งธุรกิจด้านพลังงานในปี 2018 โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท Looop มาตั้งแต่ต้น

เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานหมุนเวียนแบบครบวงจรโดยมีวิสัยทัศน์ “ต้องการสร้างสังคมที่เป็นอิสระทางด้านพลังงาน” ซึ่งหมายความว่าหากทุกคนสามารถใช้พลังงานได้อย่างอิสระ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) แล้ว ศักยภาพของมนุษย์ชาติจะสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเอง ถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัท Hamasho ที่มีความรู้หลากหลายตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท, ธุรกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไปจนถึงการจำหน่ายไฟฟ้า

Module สำหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัท Looop มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2011

คุณ Nakamura ประธานบริษัทและ SISB (Singapore International School of Bangkok) ทีมผู้ชนะในการแข่งขัน Junior Soccer World Challenge ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Looop ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Looop Challenge ที่จัดตั้งขึ้นด้วยปณิธานที่ว่า “อยากสร้างโอกาสในระดับนานาชาติให้กับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่”


การประชุมด้านธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ประเทศอินเดีย

Wataru Kawarai 
Manager / Energy Saving & Environmental Engineering
ปลายปี 2017: เข้าทำงานที่บริษัท Hamasho Corporation (Thailand) โดยมีส่วนร่วมในการก่อตั้งธุรกิจด้านพลังงาน อาทิ ธุรกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ
ปี 2018: เริ่มจำหน่ายแผงเซลล์พลังงานแสดงอาทิตย์ที่ผลิตโดยบริษัท Looop, ระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผู้เริ่มลงทุน ฯลฯ
ปี 2019: มีส่วนร่วมในการก่อตั้งธุรกิจ PPA ของบริษัท Looop

นอกเหนือไปจากการแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท Looop แล้ว เรายังให้การสนับสนุนลูกค้าที่ต้องการ “ประหยัดพลังงาน” อาทิ พลังงานหมุนเวียน, ไฟฟ้า, น้ำ, ก๊าซ ฯลฯ โดยการนำเสนอโซลูชันที่ดีที่สุดที่สอดคล้องกับความต้องการและงบประมาณของลูกค้า !

Movie & Contents