1. HOME
  2. PRODUCTS
  3. FA PRODUCTS
  4. Scara robot ขนาดเล็กรุ่น YK400XE (YAMAHA ROBOT)

PRODUCTS

FA PRODUCTS

Scara robot ขนาดเล็กรุ่น YK400XE (YAMAHA ROBOT)

Scara robot ขนาดเล็กรุ่น YK400XE (YAMAHA ROBOT)

Scara robot ที่มีขนาดเล็กและราคาไม่แพง รวมทั้งได้รับการปรับปรุง Spec พื้นฐาน อาทิ น้ำหนักที่สามารถบรรทุกได้, ประสิทธิภาพในการทำงาน, ความแม่นยำในการเคลื่อนที่ ฯลฯ ให้ดีมากยิ่งขึ้น สามารถใช้งานได้หลากหลายและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ หากท่านมีความสนใจใน Scara robot ในประเทศไทยของบริษัท YAMAHA ซึ่งมีประสบการณ์มามากกว่า 40 ปีแล้ว กรุณาปรึกษาบริษัทเราได้ในทันที

■ สามารถทำงานด้วยความเร็วสูงจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการผลิต
■ สามารถใช้งานได้หลากหลาย (น้ำหนักบรรทุกสูงสุดมากกว่ารุ่นปัจจุบันถึง 1.4 เท่า)
■ มีราคาถูก
■ เพิ่มความสามารถในการเคลื่อนที่
■ กำหนดความเร่งที่เหมาะสมได้แบบอัตโนมัติ
■ สามารถรองรับการเชื่อมต่อได้หลากหลาย

・ความยาวของแขน : 400mm
・น้ำหนักบรรทุกสูงสุด: 4kg
・Cycle time มาตรฐานอยู่ที่ 0.41 วินาที
・จากการทำงานด้วยความเร็วสูงและความคล่องตัวทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้
・สามารถใช้งานได้หลากหลาย อาทิ การประกอบชิ้นส่วนขนาดเล็ก, การบรรจุลงกล่อง, การคัดแยก, การตรวจสอบ ฯลฯ
・ใช้อุปกรณ์ควบคุมที่เหมาะสมกับพื้นที่ (ตามขอบเขตของพื้นที่ใช้งานจริง)
・จากการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Controller “RCX340” ทำให้มีความแม่นยำในการเคลื่อนที่
・เพียงแค่ป้อนพารามิเตอร์ที่จำเป็น 3 ตัว ก็สามารถตั้งค่าความเร่งที่เหมาะสมได้แบบอัตโนมัติ
・สามารถรองรับเครือข่ายที่หลากหลาย อาทิ CC-Link, EtherNet/IP, DeviceNet, Profibus, PROFINET, EtherCAT ฯลฯ
・จากการทำงานร่วมกับ Controller “RCX340” ที่มีประสิทธิภาพสูงทำให้สามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลาย
・ราคาอยู่ที่ 798,000 เยน (ไม่รวมภาษี)