1. HOME
  2. PRODUCTS

PRODUCTS

โรบอทแบบตั้งโต๊ะพร้อมฟังก์ชันการควบคุมและแก้ไขโดยตรงด้วย PC (Musashi Engineering)

โรบอทแบบตั้งโต๊ะพร้อมฟังก์ชันการควบคุมและแก้ไขโดยตรงด้วย PC (Musashi Engineering)

โรบอทแบบตั้งโต๊ะ สำหรับงานยิงพ่นด้วยความเร็วและความแม่นยำสูง โดยรวบรวม 'หัวใจ' ด้านเทคโนโลยีของการยิงพ่นเอาไว้แล้ว

CONTACT VIEW MORE Factlink smri.asia