1. HOME
  2. PRODUCTS
  3. FA PRODUCTS
  4. Robot hand changer (KOSMEK)

PRODUCTS

FA PRODUCTS

Robot hand changer (KOSMEK)

Robot hand changer (KOSMEK)

Robot hand changer ที่มีความแม่นยำสูง สามารถใช้เป็นหุ่นยนต์อเนกประสงค์ได้ เหมาะสำหรับหุ่นยนต์ที่รับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 0.5 – 230 kg โดยจะช่วยลดระยะเวลาในการเปลี่ยนเครื่องมือและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต อีกทั้งยังมีความทนทาน (แข็งแรงต่อการดัดและบิด) อายุการใช้งานยาวนาน และไม่เกิดการสั่นเมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องมือ

■ มีความแม่นยำในการทำซ้ำตำแหน่ง 0.005 mm ด้วยตัวยึดสองด้านที่ปลอกเตเปอร์แบบเคลื่อนย้ายได้
■ น้ำหนักเบาและกะทัดรัด
■ มีความทนทาน ความแข็งแกร่งสูงและอายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 2 ล้านครั้ง
■ ป้องกันการสั่นของแกนโดยไม่มีการสั่นไหวที่ส่วนเชื่อมต่อ
■ ป้องกันการหยุดครั้งละสั้นๆเนื่องจากข้อผิดพลาดของการส่งสัญญาณในส่วนอิเล็กโทรด
■ ปลอดภัยด้วยฟังก์ชันล็อคตัวเอง (Self-lock) เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องมือตก
■ ขณะที่เชื่อมต่อแล้ว ฟังก์ชันลิฟต์จะป้องกันส่วนที่กำหนดตำแหน่ง

ตัวอย่างการใช้งาน
– งานขนส่งและประกอบหุ่นยนต์ Articulate Robot
– เปลี่ยน Nut runner ของหุ่นยนต์ SCARA
– งานขันเกลียวสำหรับแขนหุ่นยนต์โครงสร้างขนาน (Parallel link robot)
– งานประกอบหุ่นยนต์สองแขน
– การเปลี่ยนเครื่องมือสำหรับตัดครีบและแปรรูป
– สำหรับแขนเคลื่อนย้ายของหุ่นยนต์ถ่ายโอนชิ้นงานระหว่างแท่นกด
– สำหรับเปลี่ยนจานหัวจับ (Chuck plate) ของหุ่นยนต์ที่นำชิ้นงานออกจากเครื่องฉีดขึ้นรูป
เป็นต้น