1. HOME
  2. PRODUCTS
  3. FA PRODUCTS
  4. แหล่งจ่ายไฟสำหรับงานเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์ (Nippon Avionics / AVIO)

PRODUCTS

FA PRODUCTS

แหล่งจ่ายไฟสำหรับงานเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์ (Nippon Avionics / AVIO)

แหล่งจ่ายไฟสำหรับงานเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์ (Nippon Avionics / AVIO)

เชื่อมชิ้นงานที่มีความแม่นยำสูงได้ด้วยโหมดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานเชื่อม โดยสามารถเลือกโหมดควบคุมได้ 6 ประเภทและความถี่ 3 ประเภท เหมาะสำหรับการเชื่อมสายแบตเตอรี่โลหะผสมทองแดงและลวดแม่เหล็ก มีฟังก์ชันตรวจสอบการเชื่อมในตัว และสามารถส่งออกข้อมูลค่ามอนิเตอร์และผลการตัดสินชิ้นงานไปยังอุปกรณ์ภายนอกได้ผ่านระบบอีเทอร์เน็ต ทำให้สามารถใช้เพื่อควบคุมคุณภาพการเชื่อมได้

■ สามารถเลือกความถี่ได้ทั้งหมด 3 รูปแบบ (2 kHz, 4 kHz, 5 kHz)
■ 6 โหมดควบคุม: กระแสไฟฟ้าคงที่, แรงดันคงที่, พลังงานต่ำ, ค่าพีคขั้นแรก, ค่าเฉลี่ยของไฟฟ้า, ค่า Output ความกว้างของพัลส์คงที่
■ รองรับรูปแบบของคลื่นในการเชื่อมที่หลากหลาย เช่น การเพิ่มความชันหลายขั้นตอนด้วยฟังก์ชันคลื่นตามที่ต้องการ (Freestyle) หรือการเต้นแบบเป็นจังหวะ เป็นต้น
■ สามารถปรับเวลาให้สั้นลงได้ด้วยฟังก์ชันแก้ไขเงื่อนไขการเชื่อม