1. HOME
  2. PRODUCTS
  3. FA PRODUCTS
  4. Multiple Imager กล้องสำหรับตรวจสอบสภาพภายนอก (DECSYS)

PRODUCTS

FA PRODUCTS

Multiple Imager กล้องสำหรับตรวจสอบสภาพภายนอก (DECSYS)

Multiple Imager กล้องสำหรับตรวจสอบสภาพภายนอก (DECSYS)

หากเป็นเมื่อก่อนการตรวจสอบข้อบกพร่องหลายจุด จำเป็นต้องเตรียมสเตชั่นที่มีแสงสว่างเหมาะสมกับแต่ละชิ้นงาน แต่ด้วยกล้อง Multiple imager ที่ใช้เทคโนโลยีการจับภาพซึ่งถือเป็นครั้งแรกของวงการอุตสาหกรรม (กล้องที่ใช้สำหรับตรวจสอบสภาพภายนอกโดยเฉพาะ) ทำให้สามารถตั้งค่าแสงสว่างได้มากถึง 8 สถานะในสเตชั่นเดียว และสามารถตรวจจับข้อบกพร่องต่างๆ เช่น รอยขีดข่วน สิ่งแปลกปลอม และฝ้าขาวไปพร้อมๆกัน ทำให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมยังช่วยประหยัดต้นทุนและพื้นที่ได้

– สามารถตรวจสอบข้อพกพร่องต่างๆได้ เช่น รอยขีดข่วน สิ่งแปลกปลอม รอยควันสีขาว เป็นต้น
– สามารถตั้งค่าสถานะของแสงสว่างได้มากถึง 8 สถานะด้วยกล้องเพียงตัวเดียว ช่วยประหยัดพื้นที่และลดต้นทุนได้
– สามารถจัดแนวแกนออปติคัลได้อย่างง่ายดายโดยการสลับระหว่าง Line mode และ Area mode
– สามารถสร้างภาพถ่ายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับรูปร่างของผลิตภัณฑ์โดยการแบ่งใช้งาน Line camera และ Area camera

ตัวอย่างการใช้งาน
– การตรวจสอบฟิลม์: ตรวจสอบและถ่ายภาพในพื้นที่สว่างและมืดได้พร้อมกัน ทำให้ลดต้นทนและประหยัดพื้นที่ได้
– การตรวจสอบขวด: ตรวจสอบและถ่ายภาพแสงกระจัดกระจาย และภาพแสงสะท้อนในเวลาเดียวกัน
– การตรวจสอบเกียร์: เนื่องจากในรุ่นก่อนไม่สามารถถ่ายรูปได้ จึงปรับปรุงให้ตรวจสอบส่วนด้านข้างของเกียร์ในเวลาเดียวกัน
– การตรวจสอบท่อ: ปรับปรุงความสามารถในการตรวจสอบจากการตรวจสอบภาพที่สว่างและมืดในเวลาเดียวกัน