1. HOME
  2. PRODUCTS
  3. EE PRODUCTS
  4. Cooling Tower (ecobrid) ที่ช่วยเรื่องประหยัดพลังงาน

PRODUCTS

EE PRODUCTS

Cooling Tower (ecobrid) ที่ช่วยเรื่องประหยัดพลังงาน

Cooling Tower (ecobrid) ที่ช่วยเรื่องประหยัดพลังงาน

Cooling tower แบบเปิด- ปิดผนึก ทำให้คนที่ทำงานอยู่ใกล้สภาพแวดล้อมนั้นๆ มีความเสี่ยงต่ออันตรายทางชีวภาพและสารเคมี แต่เนื่องจาก ecobrid ที่อยู่ภายในนั้นเป็นชนิดปิดผนึก จึงไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาด้านคุณภาพของน้ำที่มีความเข้มข้นของสิ่งสกปรก และเมื่อเทียบกับ Cooling tower แบบเปิด- ปิดผนึกแล้ว อัตราการประหยัดน้ำอยู่ที่ประมาณ 95% และอัตราการประหยัดพลังงานอยู่ที่ประมาณ 25% ตลอดจนไม่ก่อให้เกิดตะกรันหรือแบคทีเรีย จึงสามารถใช้งานได้นานโดยไม่ต้องบำรุงรักษา

ประหยัดพลังงานและการบำรุงรักษา
– ด้วยระบบทำความเย็นอิสระ จะช่วยให้การทำงานของเครื่องทำความเย็นลดลง จึงทำให้ประหยัดพลังงาน โดยประหยัดค่าไฟฟ้าสูงสุดถึง 54%
– อัตราการประหยัดน้ำประมาณ 95% และอัตราการประหยัดพลังงานประมาณ 25% เมื่อเทียบกับ Cooling tower แบบเปิดและแบบปิด
– ไม่มีตะกรัน สาหร่าย แบคทีเรีย และไม่ต้องบำรุงรักษาในระยะยาว
(สามารถคืนทุนได้ภายใน 1 ถึง 3 ปี)

มีความปลอดภัยสูง
มาพร้อมกับ Microprocessor รุ่นใหม่ล่าสุดและมีจอแสดงผลแบบ backlit ช่วยให้สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์ได้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดพื้นที่ (รวมอุปกรณ์ไว้เป็นชุดเดียวกัน)
เนื่องจากรวมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แผงควบคุม แทงค์ และวาล์วไว้เป็นชุดเดียวกัน