1. HOME
  2. PRODUCTS
  3. FA PRODUCTS
  4. Collaborative robot (Universal robot)

PRODUCTS

FA PRODUCTS

Collaborative robot (Universal robot)

Collaborative robot (Universal robot)

หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน ได้รับการออกแบบมา เพื่อช่วยให้ทุกองค์กร ได้รับผลประโยชน์ จากระบบอัตโนมัติของหุ่นยนต์ ที่มีเทคโนโลยีอันก้าวหน้า และเป็นเครื่องมือ ในการสร้างความเปลี่ยนเปลงได้หลากหลายรูปแบบ รวดเร็ว เพียงจับแขนกลเคลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ก็สามารถบังคับหุ่นยนต์ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งแผ่นป้องกันความปลอดภัยแบบเดิม ๆ ระบบความปลอดภัยในหุ่นยนต์ ได้รับการอนุมัติและรับรองจากสมาพันธ์การตรวจสอบด้านเทคนิคแห่งประเทศเยอรมนี

Collaborative robot รุ่น UR E-Series ที่ผลิตโดยบริษัท ยูนิเวอร์ซัล โรบอท นั้น แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทตามความสามารถในการรับน้ำหนัก ได้แก่ 3, 5, 10, 16กก) จากข้อต่อแบบอิสระที่ทำมุม 720 องศา ด้วยองศาการเคลื่อนอิสระทั้ง 6 ทิศทาง ความยืดหยุ่นที่ยอดเยี่ยม โคบอทจึงถูกสร้างมา เพื่อทำงานได้มากขึ้น และ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุด

(UR3e)
・Collaborative robot เหมาะสำหรับการทำงานแบบตั้งโต๊ะ
・มีขนาดกะทัดรัด และน้ำหนักเบาพิเศษ เพียงแค่ 11 กก
・สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 3กก.
・ฐานของหุ่นยนต์มีขนาดเล็ก เหมาะสำหรับประกอบภายในเครื่องจักร หรือ ออกแบบให้ในพื้นที่แคบ ๆ ได้
・มีข้อต่อที่ทำมุม ±360 แยกเป็นอิสระต่อกัน
・ข้อต่อตัวสุดท้าย สามารถหมุนได้อย่างอิสระ
・เหมาะกับงานประกอบ, การป้อนชิ้นงาน, การตรวจสอบคุณภาพ, การขันสกรู ฯลฯ

(UR5e)
・Collaborative robot เหมาะสำหรับการใช้งานในระดับกลาง ที่รองรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 5 กก. และมีระยะรัศมีการทำงานที่ 850 มม.
・มีประโยชน์ใช้สอยได้หลากหลายประเภท อาทิเช่น การขนย้ายวัตถุทั่วไป, การประกอบ,
การขันสกรู, การตรวจสอบคุณภาพ ฯลฯ ออกแบบ เพื่อนำมาใช้งานร่วมกันได้อย่างกลมกลืน
・มีความยืดหยุ่นสูง ทำให้สามารถใช้เป็นสายประกอบชิ้นงาน ที่มีจำนวนน้อย แต่หลากหลายรุ่นได้

(UR10e)
・Collaborative robot เหมาะสำหรับการใช้งาน ที่ต้องรองรับน้ำหนักได้ถึง 10 กก.
・มีระยะรัศมีการทำงาน ที่ไกลขึ้น อยู่ที่ 1,300มม.
・มีความแม่นยำ ในการกำหนดตำแหน่ง และน้ำหนักของวัตถุ สามารถครอบคลุมพื้นที่ทำงานที่กว้างขวางได้
・สามารถใช้งานได้หลากหลาย ทั้งการหยิบชิ้นงาน, การจัดวางพาเลท, การบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ

(UR16e)
・Collaborative robot เหมาะสำหรับใช้ในการหยิบชิ้นงาน สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 16 กก.
・หุ่นยนต์สมรรถนะสูง รุ่นนี้ สามารถรองรับน้ำหนักปลายแขนที่มากขึ้น และหยิบจับชิ้นงานได้จำนวนมาก
・ช่วยลดเวลารอบการทำงานได้มากขึ้น